Think big bags, think LC Packaging
 • For every industry
 • Quality excellence
 • Own production
 • Leading since 1923

Potravinársky a farmaceutický priemysel

Význam bezpečnosti a kvality vašich produktov

Čistejšia, bezpečnejšia a udržateľná výnimočná bezpečnosť  potravín a farmaceutických obalov

Najväčšou výzvou odvetvia potravín a potravinových prísad je získanie a udržanie si dôvery spotrebiteľov, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín. Potravinárske spoločnosti sa musia vyhýbať riziku straty dôvery počas celého dodávateľského reťazca, pretože krízové situácie alebo prepuknutie problémov týkajúcich sa bezpečnosti potravín sa považuje za jednu z najväčších hrozieb pre spoločnosti a dokonca pre celé odvetvia.

Spoločnosť LC Packaging je medzinárodný popredný odborník na FIBC. Máme za sebou preukázateľnú históriu spolupráce s celosvetovými spoločnosťami pri ochrane bezpečnosti ich potravinárskych výrobkov. Vďaka programu zabezpečenia bezpečnosti potravín spoločnosti LC Packaging ponúkame potravinárskemu a farmaceutickému priemyslu najčistejšie a najbezpečnejšie veľké vaky, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy odvetvia. Len vtedy, ak balenie zahŕňa náš program zabezpečenia bezpečnosti potravín, spĺňa štandard, ktorý by podľa nás mal byť štandardom pre bezpečné balenie potravín. Obráťte sa na našich odborníkov z potravinárskeho a farmaceutického priemyslu, aby vám poskytli ďalšie informácie o našom programe.

Kontaktujte nás

„Máme preukázateľné výsledky ako sme pomáhali celosvetovo pôsobiacim spoločnostiam nájsť správne riešenia pre ich potreby týkajúce sa obalovej techniky“

Význam bezpečného balenia potravín a liekov

 • Zachovanie kvality a bezpečnosti potravín (živín) a liekov
 • Správna ochrana potravín a liekov a zabránenie kontaminácie
 • Zabezpečte ochranu pred chemickým a fyzickým poškodením
 • Chráňte formu, tvar a textúru potravín vnútri
 • Regulujte vlhký obsah, aby ste udržali potraviny čerstvé a zachovali farmaceutické produkty čo najbezpečnejšie
 • Balenie, ktoré vám pomáha splniť vaše ciele v oblasti trvalej udržateľnosti

Naša popredná skúsenosť v balení potravín a liekov

 • Najvyššia spoľahlivosť pre bezpečnosť potravín a liekov
 • V súlade so zákonnými požiadavkami
 • Vlastná produkcia v čistých priestoroch spĺňa požiadavky najprísnejšej bezpečnostnej kontroly
 • Výborná bariérová technológia zaručuje správne uchovávanie produktu
 • Vyrobené podľa najvyšších noriem pre výrobu a testovanie
 • Úplná ochrana počas prepravy, skladovania a prevádzky
 • Technické hodnotenie na mieste: vaše želania, naše skúsenosti