Think big bags, think LC Packaging
  • For every industry
  • Quality excellence
  • Own production
  • Leading since 1923

Trvalá udržateľnosť

Čokoľvek robíme, snažíme sa
robiť to správne.

Trvalá udržateľnosť

Žiadna spoločnosť si nedokáže vybudovať dobré meno na tom, čo bude robiť, ale len na tom, čo už dosiahla. Čokoľvek robíme, snažíme sa robiť to správne.


Našou víziou je zahrnúť všetky zúčastnené strany do nášho poslania poskytnúť trvalo udržateľné spôsoby balenia pri súčasnom minimalizovaní vplyvu na životné prostredie a odpadu z cenných produktov a obohacovať komunity, v ktorých pôsobíme, aby sme pre budúce generácie zanechali lepší svet.

Spolu s našimi partnermi sa snažíme prispieť k cieľom trvalo udržateľného rozvoja na celom svete zabezpečením:

  • Trvalo udržateľného dodávateľského reťazca vrátane trvalo udržateľného využitia zdrojov a výroby
  • Blahobytu ľudí a komunít, v ktorých pôsobíme
  • Minimalizovaného vplyvu na životné prostredie
  • Trvalo udržateľného riešenia a inovácií v balení

Vytárame partnerstvo s našimi zákazníkmi s ohľadom na spoločné hodnoty, štandardy a zodpovednosti na zabezpečenie toho, aby bol celý reťazec v súlade s požiadavkami trhu na trvalú udržateľnosť. Snažíme sa splniť alebo prekročiť očakávania koncového používateľa a poskytnúť konkurenčnú výhodu.

V roku 2016 spoločnosť LC Packaging založila nadáciu LC Supports Foundation. Cieľom tejto charitatívnej nadácie je prispieť k zlepšeniu blahobytu a životnému prostrediu v krajinách a miestnych komunitách, v ktorých spoločnosť LC Packaging pôsobí.

Certifikácie LC Packaging zahŕňajú certifikáty SA 8000, EcoVadis, ISO 14001 a OHSAS 18001 a sme hrdí na naše členstvo v  OSN Global Compact. Ďalšie informácie o trvalej udržateľnosti nájdete na našej webovej stránke.


Video spoločnosti LC Packaging o udržateľnosti