Think big bags, think LC Packaging
 • For every industry
 • Quality excellence
 • Own production
 • Leading since 1923

Livsmedels- och läkemedelsbranschen

Vikten av produktsäkerhet och -kvalitet

Förpackningar för renare, säkrare och hållbara premiumlivsmedel

Den största utmaningen för branschen med livsmedel och ingredienser är att skaffa och upprätthålla kundernas förtroende avseende livsmedelssäkerhet. Livsmedelsföretagen måste undvika alla risker för misstro genom hela leveranskedjan, eftersom krissituationer/utbrott på området för livsmedelssäkerhet kan anses vara ett av de största hoten mot såväl enskilda företag som hela branschen.

LC Packaging är en ledande expert på storsäckar. Vi har utmärkta meriter när det gäller att samarbeta med globala företag om säkerheten för deras livsmedelsprodukter. Med hjälp av programmet Food Safe Assurance kan LC Packaging erbjuda livsmedels- och läkemedelsbranschen de renaste och säkraste typerna av storsäckar, som uppfyller branschernas striktaste krav. Det är endast förpackningar som ingår in Food Safe Assurance-programmet som når upp till den standard, som vi anser måste vara normgivande för säkra livsmedelsförpackningar. Kontakta våra experter på livsmedel och läkemedel för att ta reda på mer om vårt program.

Kontakta oss

Vi har utmärkta meriter när det gäller att hjälpa globala företag att hitta rätt lösning för deras förpackningsbehov.

Vikten av säkra förpackningar för livsmedel och läkemedel

 • Bevara livsmedels (näringsämnen) och läkemedels kvalitet och säkerhet
 • Inneslut livsmedel och läkemedel på ett korrekt sätt och undvik kontaminering
 • Skydda mot kemiska och fysiska skador
 • Skydda det förpackade livsmedlets form och konsistens
 • Reglera fukthalten för att hålla livsmedlen färska och bevara läkemedlen så säkert som möjligt
 • Förpackningar som hjälper dig att nå dina hållbarhetsmål

Vår ledande expertis inom förpackningar för livsmedel och läkemedel

 • Högsta förtroende för säkerheten för livsmedel och läkemedel
 • Under efterlevnad av lagstadgade krav
 • Vår egen renrumsproduktion uppfyller de striktaste säkerhetskontrollerna
 • Utmärkt barriärteknik som garanterar att produkten bevaras på ett korrekt sätt
 • Produceras i enlighet med högsta produktions- och testnormer
 • Komplett skydd under transport, förvaring och användning
 • Teknisk utvärdering på plats: dina önskemål, vår erfarenhet