Think big bags, think LC Packaging
 • For every industry
 • Quality excellence
 • Own production
 • Leading since 1923

Tipy od našich odborníkov na veľké vaky

Popularita veľkých vakov (vaky na sypký materiál, FIBC, obrovské vaky) neustále rastie.

Vďaka ich obrovskej všestrannosti, ktorá nie je prekvapením, možno FIBC vaky používať mnohými rôznymi spôsobmi a tieto vaky dokážu uniesť tisícnásobok svojej vlastnej hmotnosti, čo je približne 2 500 kg na každý FIBC vak. V spoločnosti LC Packaging chápeme ako nikto iný, aké je dôležité, aby naši zákazníci používali svoje FIBC vaky správne s cieľom zabezpečiť bezpečnú prepravu, nakladanie a vykladanie. Na dosiahnutie maximálnej výhody našich veľkých vakov naši odborníci spísali tieto tipy:

Kontaktovať našich odborníkov

Ako skladovať prázdne veľké vaky/FIBC

FIBC sa najlepšie skladujú čisté a zakryté. Takto sa FIBC vak udrží v pôvodnom stave a je chránený pred extrémnymi zmenami klímy a/alebo prílišným slnečným svetlom.

Ako plniť veľké vaky/FIBC

FIBC sa najlepšie plnia tak, že ich položíte na podlahu alebo na paletu, pričom plniaci mechanizmus pridržiava slučky. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch je pred plnením potrebné vak upevniť na zem.

Ako vyprázdňovať veľké vaky/FIBC

FIBC sa obvykle vyprázdňujú gravitačne. V niektorých prípadoch sa používa vysávanie. Na kontrolu procesu vyprázdňovania možno použiť vaky so špeciálnym hrdlom. Ak vak nemá hrdlo na vyprázdňovanie, často sa spodok vaku prerezáva. Proces vyprázdňovania môžete zastaviť spustením vaku na výrobok, ktorý sa vyprázdňuje. Počas tohto procesu je veľmi dôležité venovať veľkú pozornosť a zabezpečiť, aby pod FIBC na mieste vyprázdňovania nikto nestál. Spoločnosť LC Packaging ponúka celú škálu systémov vyprázdňovania pre vaše výrobné procesy.

Ako optimalizovať stabilitu veľkých vakov/FIBC

Na čo najúčinnejšie plnenie FIBC zabezpečte, aby pomer šírky a priemeru nebol väčší ako 2 : 1. Na zlepšenie stability výrobku sa počas plnenia používa často vibračný mechanizmus.

Ako zdvihnúť veľké vaky/FIBC

Pri dvíhaní FIBC je dôležité byť priamo pred FIBC a mať možnosť umiestniť vidlice vysokozdvižného vozíka do ušiek alebo tunelov. Pri dvíhaní zaistite, aby boli všetky ušká kolmo a neboli otočené a aby nemala vidlica žiadne ostré hrany, ktoré môžu poškodiť FIBC alebo prerezať uško.

Jazda vysokozdvižného vozíka s veľkými vakmi/FIBC

Pri jazde vysokozdvižného vozíka s veľkými vakmi/FIBC dbajte na to, aby boli FIBC vždy udržiavané nízko nad zemou. Ak sa plný FIBC drží príliš vysoko nad zemou, vysokozdvižný vozík je menej stabilný a hrozí vyššie riziko nehôd.

Manipulácia s veľkými vakmi/FIBC pomocou žeriavov

Dbajte na to, aby háky žeriava nemali príliš ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť vak alebo zdvíhaciu konštrukciu. Vždy, podľa možnosti, je dôležité používať ochranné materiály. Spoločnosť LC Packaging odporúča používať bezpečnostné háky, aby bolo riziko vyšmyknutia hákov minimálne. Keď sa hák dvíha, ušká musia byť vp zvyslej polohe. Skrútené, zamotané ušká alebo ušká, ktoré nie sú vo zvislej polohe, predstavujú riziko ohrozenia bezpečnosti.

Vyrovnávanie veľkých vakov/FIBC

Ušká na zdvíhanie FIBC sú navrhnuté tak, že všetky ušká na zdvíhanie sa musia používať súčasne. FIBC je špeciálne navrhnuté tak, aby bola celá hmotnosť rovnomerne rozmiestnená po celom ušku na zdvíhanie.

Ako skladovať naplnené veľké vaky/FIBC

Existuje viac spôsobov ako skladovať FIBC. V závislosti od materiálu si používatelia môžu vybrať, či umiestnia vaky do regálov (s paletami či bez nich) alebo uložia FIBC na seba. Dbajte na to, aby sa FIBC ukladali správne a aby boli certifikované na výšku, ktorú chcete dosiahnuť. Naši odborníci na veľké vaky vám môžu poskytnúť radu ohľadne platných bezpečnostných noriem.

Klady veľkých vakov

 • Prečítajte si starostlivo pokyny týkajúce sa manipulácie na štítku s bezpečnostnými údajmi
 • Dbajte na to, aby bol FIBC stabilný
 • Dbajte na to, aby bol vykladací mechanizmus pred plnením zatvorený
 • Zabezpečte dodržanie všetkých bezpečnostných opatrení pri riadení kvality
 • Po plnení sa ubezpečte, aby bol systém plnenia FIBC po naplnení zatvorený
 • Zabezpečte, aby šírka vidlíc na vysokozdvižnom vozíku zodpovedala šírke FIBC
 • Pri dvíhaní FIBC sa ubezpečte, či sú háky nastavené pre správe rozmery
 • Pred plnením veľkého vaku vždy uzemnite antistatický vak FIBC typu
 • Pre zabezpečenie optimálnej živostnosti FIBC ho chráňte pred dažďom a slnečným žiarením

Zápory veľkých vakov

 • Nikdy nenaplňte vak viac ako do povoleného bezpečného pracovného naplnenia (SWL), aby ste sa vyhli riziku ohrozenia bezpečnosti
 • FIBC nikdy nenapĺňajte nerovnomerne
 • Nikdy nevykonávajte nečakané náhle zastavenia počas prepravy
 • Nikdy nedovoľte osobám, aby sa pohybovali pod FIBC
 • Nikdy neukladajte FIBC na seba, ak podlaha nie je stabilná
 • Nikdy nepoužívajte vysokozdvižné vozíky atď. s nedostatočnou nosnosťou
 • Nikdy nepoužívajte znovu FIBC určené na jedno použitie