Think big bags, think LC Packaging
  • For every industry
  • Quality excellence
  • Own production
  • Leading since 1923

Hållbarhet

Oavsett vad vi gör, försöker
vi göra det rätta.

Hållbarhet

Inget företag kan skapa ett gott rykte kring det, som de tänker göra. Det kan endast göras kring det, som företaget redan har uppnått. Oavsett vad vi gör, försöker vi göra det rätta.


Vår vision består av att göra alla intressenter delaktiga i vår strävan efter att tillhandahålla hållbara förpackningslösningar och samtidigt minimera vår inverkan på miljön och slöseriet med värdefulla produkter. Vi arbetar även för att berika de samhällen, där vi är verksamma och därigenom skapa en bättre värld, som framtida generationer kan njuta av.

Tillsammans med våra partner strävar vi efter att bidra till de globala målen för hållbar utveckling genom att säkerställa:

  • En hållbar leveranskedja, inklusive hållbar anskaffning och produktion
  • Välbefinnandet för vår personal och de samhällen, där vi är verksamma
  • Minimerad inverkan på miljön
  • Hållbara förpackningslösningar och innovation

Vi samarbetar med våra kunder med avseende på gemensamma värderingar, normer och ansvarsområden, i syfte att säkerställa att hela kedjan efterlever marknadens hållbarhetskrav. Vi strävar efter att uppfylla eller överträffa slutanvändarnas förväntningar och leverera konkurrensfördelar.

Under 2016 grundade LC Packaging välgörenhetsstiftelsen LC Supports Foundation. Målsättningen med denna stiftelse är att bidra till förbättringar av välbefinnandet och miljön i länder och lokala samhällen, där LC Packaging är etablerat.

LC Packaging är certifierat enligt SA8000, EcoVadis, ISO 14001 och OHSAS 18001 och vi är dessutom medlem i FN:s Global Compact. Vår koncernwebbplats innehåller mer information om hållbarhet.


LC Packagings video om hållbarhet