Think big bags, think LC Packaging
  • For every industry
  • Quality excellence
  • Own production
  • Leading since 1923

Održivost

Šta god da uradimo, pokušavamo
da uradimo kako treba.

Održivost

Sustainability

Nijedna kompanija ne može da stvori reputaciju zasnovanu na onom što planira da uradi, već samo na onom što je već ostvareno. Šta god da uradimo, pokušavamo da uradimo kako treba.

Naša vizija jeste da uključimo sve naše interesne grupe u želji da pružimo održiva rešenja za pakovanje, dok istovremeno na najmanju meru svodimo uticaj na čovekovu okolinu i bacanje vrednih proizvoda, a težimo i obogaćenju zajednica u kojima poslujemo, da bismo iza sebe ostavili bolji svet za buduće generacije koje će u njemu uživati.

Zajedno sa našim partnerima, težimo ka tome da damo doprinos razvoju globalno održivih ciljeva tako što smo obezbedili:

  • Održiv lanac nabavke, uključujući tu i održivo obezbeđivanje izvora i proizvodnje
  • Dobrobit naših ljudi i zajednica u kojima poslujemo
  • Svođenje uticaja na čovekovu okolinu na najmanju meru
  • Održiva rešenja za pakovanje i inovaciju

Angažovani smo u partnerstvu sa našim klijentima u vezi sa zajedničkim vrednostima, standardima i odgovornostima da bismo obezbedili da čitav lanac bude u skladu sa zahtevima tržišta, a koji se tiču održivosti. Težimo ka tome da zadovoljimo ili prevaziđemo očekivanja krajnjih korisnika i damo konkurentnu prednost.

Godine 2016., LC Packaging je osnovao LC fondaciju za podršku. Cilj ove dobrotvorne fondacije jeste da se da doprinos poboljšanju dobrobiti i životne sredine zemalja i lokalnih zajednica u kojima je kompanija LC Packaging aktivna.

LC Packaging sertifikacija podrazumeva SA 8000, EcoVadis, ISO 14001 i OHSAS 18001, a i ponosni smo član inicijative UN Global Compact. Dodatne podatke u vezi sa održivošću mogu se naći veb-sajtu naše korporacije.


Video snimak kompanije LC Packaging o održivosti