Think big bags, think LC Packaging
 • For every industry
 • Quality excellence
 • Own production
 • Leading since 1923

Saveti stručnjaka za velike vreće

Popularnost velikih vreća (rinfuzne vreće, FIBC kontejneri, džambo vreće) stalno raste.

To ne predstavlja iznenađenje, jer je raznorodnost proizvoda kompanije velika: FIBC kontejner može da se upotrebi na mnoge načine i može da nosi hiljadu puta svoju težinu, do, otprilike, 2.500 kilograma po FIBC kontejneru. U kompaniji LC Packaging smo svesniji od drugih koliko je važno da naši klijenti pravilno koriste FIBC kontejnere, da im prevoz bude siguran, i da se bezbedno obavi utovar i istovar. Da bi se do kraja iskoristile prednosti velikih vreća, naši stručnjaci su napisali sledeće savete:

Obratite se našim stručnjaka

 

Kako da se odlažu prazne velike vreće/FIBC kontejneri

Najbolje je da se FIBC kontejneri odlože čisti i prekriveni. Na ovaj način FIBC kontejner ostaje u besprekornom stanju i zaštićen je od preteranih klimatskih promena, odnosno, preterane sunčeve svetlosti.

Kako se pune velike vreće/FIBC kontejneri

FIBC kontejneri se najbolje pune tako što se postave na zemlju ili na paletu, dok mehanizam koji ih puni pridržava ručke. Obratite pažnju na to da u nekim slučajevima vreća mora da bude na zemlji pre nego što se započne njeno punjenje.

Kako se prazne velike vreće/FIBC kontejneri

Obično se FIBC kontejneri prazne korišćenjem sile zemljine teže; u nekim slučajevima se sadržaj usisava. Mogu se koristiti vreće sa posebnim otvorom za pražnjenje da bi se kontrolisao proces pražnjenja. Ako na vreći nema otvora za pražnjenje, obično se proseče dno velike vreće. Postupak pražnjenja može se obustaviti spuštanjem vreće na proizvod koji se istovaruje. Veoma je važno brižljivo nadzirati ovaj čitav proces i učiniti sve da niko ne stoji ispod FIBC kontejnera u trenutku pražnjenja. LC Packaging nudi veliki raspon sistema za pražnjenje, za vaš proizvodni proces.

Kako optimizovati stabilnost velikih vreća/FIBC kontejnera

Da bismo napunili FIBC kontejner na najefikasniji način, potrudite se da odnos širina/prečnik ne prelazi 2:1. Da bi se poboljšala stabilnost proizvoda, tokom punjenja se često koristi vibracioni mehanizam.

Kako se podižu velike vreće/FIBC kontejneri

Kada se podižu FIBC kontejneri, važno je da se bude baš ispred FIBC i da možete lako da stavite viljušku viljuškara u ručke ili žlebove. Tokom podizanja, proverite da li su sve ručke uspravne i da nisu zavrnute, i da viljuška nema oštre ivice koje bi mogle da oštete FIBC kontejnere ili preseku ručku.

Vožnja viljuškara sa velikim vrećama/FIBC

Kontejnerima Proverite da li je FIBC kontejner uvek blizu tla kada ga prenosi viljuškar. Ako je napunjen FIBC kontejner suviše iznad tla, viljuškar postaje manje stabilan i povećava se opasnost od nezgode.

Rukovanje velikim vrećama/FIBC kontejnerima uz pomoć kranova

Proverite da li kuke krana imaju oštre ivice koje bi mogle da oštete vreću ili strukturu za podizanje. Važno je da se koriste zaštitni materijali gde god je to moguće. LC Packaging savetuje da se koriste posebne bezbednosne kuke, da bi se na najmanju meru svela opasnost od neočekivanog spadanja vreće sa kuke. Kada se vreća podigne, ručke moraju biti uspravne. Uvrnute ručke, ručke vezane u čvor ili ručke koje nisu uspravne predstavljaju opasnost po bezbednost.

Uspravljanje velikih vreća/FIBC kontejnera

Ručke za podizanje FIBC kontejnera su projektovane tako da sve ručke za dizanje moraju da se koriste istovremeno. FIBC kontejner je posebno projektovan tako da puna težina mora da bude ravnomerno raspoređena na ručke za podizanje.

Kako se odlažu velike vreće/FIBC kontejneri

Više je načina na koje se odlažu FIBC kontejneri. U zavisnosti od materijala, korisnici mogu da odaberu da li će slagati vreće na police (sa ili bez paleta) ili slagati FIBC kontejnere jedan na drugi. Proverite da li su FIBC kontejneri valjano naslagani i da je FIBC kontejner sertifikovan za željenu visinu. Naši stručnjaci za velike vreće mogu vam dati savete u vezi sa tim, imajući na umu primenljive standarde bezbednosti.

Šta se radi sa velikim vrećama

 • Pažljivo pročitajte bezbednosnu etiketu sa uputstvima za rukovanje
 • Proverite da li je FIBC kontejner stabilan
 • Proverite da li je mehanizam za istovar zatvoren pre nego što počnete sa punjenjem
 • Proverite da li su preduzete sve neophodne mere kada određujete količinu
 • Proverite da li je sistem za punjenje FIBC kontejnera zatvoren nakon punjenja
 • Proverite da li širina viljušaka sa viljuškara odgovara širini FIBC kontejnera
 • Kada podižete FIBC kontejner, proverite da li su kuke podešene na tačne dimenzije
 • Uvek uzemljite antistatički FIBC kontejner tipa C pre punjenja velike vreće
 • Zaštitite FIBC kontejner od kiše i sunčeve svetlosti tokom optimalnog roka trajanja

Šta se ne radi sa velikim vrećama

 • Nikad nemojte napuniti više od dozvoljenog radnog opterećenja (DRO) da bi se izbegla opasnost po bezbednost
 • Nikada nemojte neravnomerno puniti FIBC kontejnere
 • Nikada se nemojte naglo zaustavljati tokom prevoza
 • Nikada nemojte dozvoliti ljudima da se kreću ispod FIBC kontejnera
 • Nikada nemojte slagati FIBC kontejnere jedan na drugi ako tlo nije stabilno
 • Nikada nemojte koristiti viljuškare itd. čiji kapacitet za podizanje nije dovoljan za toliki teret
 • Nikada nemojte ponovo koristiti FIBC kontejnere za jednokratnu upotrebu