Think big bags, think LC Packaging
  • For every industry
  • Quality excellence
  • Own production
  • Leading since 1923

Usklađenost sa kvalitetom

U kompaniji LC Packaging, kvalitet je naš najbolji poslovni model. Kvalitet je mnogo više od jačine našeg pakovanja: I to je kompletan paket.

On se nalazi u materijalima koje koristimo, i u kvalitetu usluga koje pružamo, ali, isto tako, i u radnim uslovima u kojima se naše pakovanje proizvodi, kao i u smanjenju ekološkog otiska. Naše posvećeno odeljenje za kvalitet čini sve da se budemo strogo u skladu sa svim vidovima kvaliteta. Kada se radi o kvalitetu, mi našim klijentima nudimo:

  • Izvrstan kvalitet koji dolazi iz našeg odeljenja za kvalitet
  • Usklađenost sa sveobuhvatnim portfoliom neophodnih standarda
  • Prošireni i poboljšani standardi kvaliteta dužinom čitavog lanca
  • Saveti o kvalitetu da bi se zadovoljio vaš program kvaliteta

U kompaniji LC Packaging imamo sve neophodne sertifikate da za svaku industriju obezbedimo nabavku prave velike vreće. Uz to, naša organizacija i pakovanje zadovoljavaju sve propise i zahteve koji se tiču bezbednosti koji spadaju u evropske standarde.

Dodatni podaci o našim zahtevima i sertifikatima mogu se naći na veb-sajtu naše korporacije.