Think big bags, think LC Packaging
  • For every industry
  • Quality excellence
  • Own production
  • Leading since 1923

Efterlevnad av kvalitetskrav

Kvalitet är vår bästa
affärsmodell

Efterlevnad av kvalitetskrav

Kvaliteten finns i de material som vi använder, inom transport och förvaring och i den service som vi tillhandahåller. Den finns dessutom i de arbetsförhållanden, där våra förpackningar produceras och i minskningen av vår miljöpåverkan. Vår kvalitetsavdelning säkerställer att vi arbetar under strikt efterlevnad av alla kvalitetsrelaterade krav. Med avseende på kvaliteten erbjuder vi våra kunder:

  • Enastående kvalitet som garanteras av vår kvalitetsavdelning
  • Efterlevnad av en heltäckande uppsättning med nödvändiga kvalitetsstandarder
  • Utökade och förbättrade kvalitetsstandarder i hela kedjan
  • Kvalitetsrådgivning för att uppfylla kraven i ditt kvalitetsprogram

Hos LC Packaging har vi alla certifikat, som krävs för att kunna leverera rätt storsäck för varje bransch. Vårt företag och våra förpackningar uppfyller dessutom kraven i alla förordningar och alla säkerhetskrav, som täcks av de europeiska normerna.

Vår koncernwebbplats innehåller mer information om våra säkerhetskrav och certifikat.