Think big bags, think LC Packaging
  • For every industry
  • Quality excellence
  • Own production
  • Leading since 1923

Efterlevnad av kvalitetskrav

Kvalitet är vår bästa
affärsmodell

Efterlevnad av kvalitetskrav

Kvaliteten finns i de material som vi använder, inom transport och förvaring och i den service som vi tillhandahåller. Den finns dessutom i de arbetsförhållanden, där våra förpackningar produceras och i minskningen av vår miljöpåverkan. Vår kvalitetsavdelning säkerställer att vi arbetar under strikt efterlevnad av alla kvalitetsrelaterade krav. Med avseende på kvaliteten erbjuder vi våra kunder:

  • Enastående kvalitet som garanteras av vår kvalitetsavdelning
  • Efterlevnad av en heltäckande uppsättning med nödvändiga kvalitetsstandarder
  • Utökade och förbättrade kvalitetsstandarder i hela kedjan
  • Kvalitetsrådgivning för att uppfylla kraven i ditt kvalitetsprogram

Hos LC Packaging har vi alla certifikat, som krävs för att kunna leverera rätt storsäck för varje bransch. Vårt företag och våra förpackningar uppfyller dessutom kraven i alla förordningar och alla säkerhetskrav, som täcks av de europeiska normerna.

Vår koncernwebbplats innehåller mer information om våra säkerhetskrav och certifikat.

Har du frågor eller vill du ha mer information om våra produkter? Kontakta oss