Think big bags, think LC Packaging
 • For every industry
 • Quality excellence
 • Own production
 • Leading since 1923

Consells dels nostres experts en Big Bags

La popularitat dels Big Bags (sacs per a mercaderies a granel, sacs extragrans, FIBC) continua creixent.

Són tan versàtils que no és sorprenent: un Big Bag té molts usos i pot carregar mil vegades el seu propis pes, fins un màxim de 2.500 kg per sac. A LC Packaging entenem com cap altre la importància d’ajudar els nostres clients a usar, transportar, carregar i descarregar els Big Bags de manera correcta i segura. Per obtenir el màxim benefici dels Big Bags, els nostres experts us donen els següent consells:

Contacteu amb el nostre experts

 

Emmagatzemar sacs i Big Bags buits.

La millor manera d’emmagatzemar Big Bags és netejar-los i guardar-los a cobert. Així, el Big Bag es conserva en condicions òptimes i està protegit de condicions climatològiques extremes i dels efectes d’una exposició excessiva a la llum del sol.

Com carregar Big Bags

El millor mètode és posar-los al terra o sobre un palet, mentre una màquina de càrrega sosté les anses. En alguns casos, el sac ha d’estar fermament col·locat al terra abans de poder carregar-la.

Com descarregar Big Bags

Normalment, els Big Bags es descarreguen amb l’efecte de la gravetat, però en algunes ocasions s’utilitza un sistema de succió. Els sacs amb una vàlvula de descàrrega especial es poden buidar de manera controlada. Si no hi ha una vàlvula de descàrrega, se sol tallar el fons del sac. Podeu aturar el procés de descàrrega rebaixant el sac al nivell del producte. És molt important extremar les precaucions durant aquest procés i no permetre que ningú se situï sota el Big Bag en el moment de la descàrrega. LC Packaging ofereix una àmplia selecció de sistemes de descàrrega per al vostre procés de manufactura.

Com optimitzar la estabilitat dels Big Bags

Per omplir un Big Bag de la manera més eficient, assegureu-vos que la ràtio amplada-diàmetre no és de més de 2:1. Per millorar l’estabilitat del producte, sovint s’usa un mecanisme vibrador durant el procés de càrrega.

Com aixecar Big Bags

Quan aixequem Big Bags, és molt important estar directament enfront del sac, per poder posicionar fàcilment les forques del portapalets a través de les anses o les anses tipus túnel. En aixecar-lo, assegureu-vos que totes les anses estiguin en vertical i no tortes, i que la forca no tingui cap vora afilada que pugui danyar el Big Bag o tallar l’ansa.

Conduir un portapalets carregat de Big Bags

Assegureu-vos que el Big Bag ple sempre es manté arran de terra quan el transporteu amb el carretó. Si el Big Bag ple està massa elevat, el carretó portapalets serà menys estable i s’incrementarà el risc d’accidents.

Moure Big Bags amb grues

Assegureu-vos que els ganxos de la grua no tenen cap vora afilada que pugui danyar el sac o l’estructura d’aixecament. Sempre que sigui possible, s’han d’usar materials protectors. LC Packaging aconsella usar ganxos de seguretat especials, per minimitzar el risc que el sac se solti dels ganxos inesperadament. Quan el sac s’elevi, les anses han d’estar verticals. Les anses tortes, amb nusos o no verticals presenten un perill.

Col·locar els Big Bags

Les anses dels sacs estan dissenyades de manera que s’han d’usar totes al mateix temps. El Big Bag està dissenyat específicament perquè el pes es distribueixi per totes les anses de manera regular.

Com emmagatzemar Big Bags plens

Hi ha diverses maneres de fer-ho. Segons el material, els usuaris poden posicionar els sacs sobre prestatges (amb o sense palets) o els poden apilar. És necessari assegurar-se que el sac està apilat correctament i que és l’adient per a l’altura a la qual s’emmagatzema. Els nostres experts en Big Bags us podran aconsellar, tot tenint en compte la normativa de seguretat rellevant.

Què he de fer amb els Big Bags

 • Llegiu amb atenció les instruccions de manipulació de l’etiqueta de seguretat.
 • Assegureu-vos que el Big Bag està estable.
 • Comproveu que el mecanisme de descàrrega està tancat abans de carregar-lo.
 • Constateu que s’han pres totes les mesures necessàries per assegurar la quantitat correcta.
 • Assegureu-vos que el sistema de càrrega del sac estigui tancat en acabar de carregar-lo.
 • Verifiqueu que l’amplària de les forques del portapalets és adient per a l’amplària del sac.
 • En aixecar el sac, verifiqueu que els ganxos estiguin fixats per a les dimensions correctes.
 • Sempre connecteu la presa de terra antiestàtica tipus C del sac abans de carregar-lo.
 • Protegiu el Big Bag de la pluja i els raigs del sol per a que duri més.

Que no he de fer amb els Big Bags

 • No carregueu mai el sac per damunt del pes de seguretat establert (Safe Working Load, SWL) per evitar riscos de seguretat.
 • No carregeu mai un Big Bag de manera desigual.
 • No pareu mai de manera brusca durant el transport.
 • No permeteu mai el trànsit de persones per sota d’un Big Bag.
 • No apileu mai els Big Bags si el terra no és estable.
 • No useu mai carretons, etc. sense la capacitat d’aixecament necessària.
 • No reutilitzeu mai Big Bags d’un sol ús.