Think big bags, think LC Packaging
 • For every industry
 • Quality excellence
 • Own production
 • Leading since 1923

Tips från våra experter på storsäckar

Storsäckar (bulksäckar/big bags/jumbosäckar) blir kontinuerligt alltmer populära.


Den stora mångsidigheten innebär att detta inte borde komma som en överraskning: en storsäck kan användas på många olika sätt och bära upp till ett tusen gånger sin egen vikt, upp till ca 2500 kg per storsäck. Hos LC Packaging förstår vi hur viktigt det är att våra kunder använder sina storsäckar på ett korrekt sätt för att säkerställa att transport, lastning och lossning sker på ett säkert sätt. Våra experter har tagit fram följande råd och tips om hur man får ut största möjliga nytta vid användningen av storsäckar:

Kontakta våra experter

 

Hur man förvarar tomma storsäckar

Det bästa sättet att förvara storsäckar på är att hålla dem rena och övertäckta. På detta sätt hålls storsäckarna i bästa skick och skyddade mot extrema klimatförändringar och/eller för mycket solljus.

Hur man fyller storsäckar

Det bästa sättet att fylla en storsäck på är att placera den på marken eller på en lastpall, och att låta en fyllningsmaskin hålla fast öglorna. Observera att säcken i vissa fall måste skyddsjordas innan den kan fyllas.

Hur man tömmer storsäckar

Storsäckar töms normalt med hjälp av tyngdkraft, men i vissa situationer kan även sugning användas. Säckar med en särskild tömningspip kan användas för att reglera tömningsarbetet. Om säcken inte har en tömningspip skär man ofta upp den i botten. Du kan stoppa tömningen genom att sänka ned säcken på produkten, som håller på att tömmas. Det är viktigt att hålla denna process under noggrann uppsikt och säkerställa att ingen befinner sig under storsäcken, när den ska tömmas. LC Packaging erbjuder ett urval av tömningssystem för att underlätta din tillverkningsprocess.

Hur man optimerar stabiliteten hos storsäckar

Det mest effektiva sättet att fylla en storsäck på är att se till att förhållandet mellan bredd och diameter inte överstiger 2:1. I syfte att förbättra produktens stabilitet används ofta en vibrationsmekanism under fyllning.

Hur man lyfter storsäckar

När man lyfter en storsäck är det viktigt att befinna sig direkt framför säcken och att det är lätt att placera gaffeltruckens gafflar i öglorna eller tunnelöglorna. Se till att alla öglor är lodräta och att de inte är vridna under lyftet, och säkerställ även att gafflarna inte har några vassa kanter, som kan skada storsäcken eller kapa en ögla.

Transportera storsäckar med en gaffeltruck

Se till att storsäcken alltid hålls nära marken när den transporteras med en gaffeltruck. Gaffeltrucken förlorar stabilitet om storsäcken lyfts för högt, vilket ger en ökad risk för olyckor.

Hantera storsäckar med kranar

Se till att kranens krokar inte har några vassa kanter, som kan skada säcken eller lyftöglorna. Det är viktigt att använda skyddande material, där det är möjligt. LC Packaging rekommenderar att du använder särskilda säkerhetskrokar, så att risken för att säcken lossnar från krokarna är så liten som möjligt. Lyftöglorna måste vara lodräta när säcken lyfts. Öglor som är vridna, har knutar eller inte är lodräta utgör en säkerhetsrisk.

Räta ut storsäckar

Lyftöglorna på en storsäck är utformade på så sätt att samtliga öglor måste användas på samma gång. Alla storsäckar har dessutom utformats specifikt så att hela vikten måste spridas jämnt över alla lyftöglor.

Hur man förvarar fyllda storsäckar

Det finns flera sätt att förvara storsäckar på. Beroende på material kan användaren placera säckarna på hyllor (med eller utan lastpallar) eller stapla dem ovanpå varandra. Se till att storsäckarna staplas på ett korrekt sätt, och att de är certifierade för den höjd som du önskar förvara dem på. Våra experter på storsäckar kan ge dig råd om detta, med tillämpliga säkerhetsnormer i åtanke.

Att göra med storsäckar

 • Läs noggrant igenom hanteringsanvisningarna på säkerhetsetiketten
 • Se till att storsäcken är stabil
 • Se till att tömningsmekanismen är stängd före fyllning
 • Säkerställ att alla nödvändiga åtgärder vidtas vid hantering av innehållsmängden
 • Se till att storsäckens fyllningssystem är stängt efter fyllning
 • Säkerställ att truckgafflarnas bredd stämmer överens med storsäckens bredd
 • Se till att krokarna är inställda för rätt dimensioner när du lyfter storsäcken med en kran
 • Skyddsjorda alltid en antistatisk storsäck av typ C innan den fylls
 • Skydda storsäckarna mot regn och solljus för optimal livslängd

Att inte göra med storsäckar

 • Fyll aldrig på mer än det tillåtna värdet för säker arbetsbelastning (SWL)
 • Fyll aldrig på en storsäck på ett ojämnt sätt
 • Stanna aldrig tvärt under transport
 • Låt inga människor röra sig under storsäckarna
 • Stapla aldrig storsäckarna på en ostadig grund
 • Använd aldrig gaffeltruckar osv. med otillräcklig lyftkapacitet
 • Återanvänd aldrig storsäckar för engångsbruk