Think big bags, think LC Packaging
 • For every industry
 • Quality excellence
 • Own production
 • Leading since 1923

Djurfoderbranschen

Förpackningen är hemligheten bakom att förvara djurfoder på bästa sätt

Din partner för djurfoderförpackningar

LC Packaging hjälper genom att erbjuda rätt förpackningar för dina produkter. Det finns alltid en konsument- eller bulkförpackningsprodukt för djurfoder som tillgodoser dina behov, oavsett om det handlar om förpackningslösningar för hund- eller hästfoder.

Vi erbjuder expertlösningar för ett stort urval av förpackningsbehov och vi kan erbjuda storsäckar, som har skräddarsytts för dina specifika behov.

Kontakta oss

i har utmärkta meriter när det gäller att hjälpa globala företag att hitta rätt lösning för deras förpackningsbehov.

Vikten av lämpliga bulkförpackningar för djurfoderbranschen

 • Bevara kvalitet och säkerhet för djurfoder (näringsämnen)
 • Inneslut näringsämnen på ett korrekt sätt utan risk för kontaminering
 • Skydda mot kemiska och fysiska skador
 • Skydda form och konsistens hos förpackat djurfoder
 • Reglera fukthalten för att hålla djurfoder färskt och bevara innehållet så säkert som möjligt
 • Förpackningar som hjälper dig att nå dina hållbarhetsmål

Vår ledande expertis inom förpackningar för djurfoderbranschen

 • Hög tillförlitlighetsnivå med avseende på kvaliteten i djurfoder
 • Uppfyller kvalitetskrav för transport och förvaring av djurfoderprodukter
 • Våra produktionsanläggningar uppfyller de striktaste kvalitetskontrollerna
 • Produceras i enlighet med högsta produktions- och testnormer
 • Teknisk utvärdering på plats: dina önskemål, vår erfarenhet
 • Komplett skydd under transport, förvaring och användning