Think big bags, think LC Packaging
  • For every industry
  • Quality excellence
  • Own production
  • Leading since 1923
h

Förpackningsspecialisten: brett utbud av storsäckslösningar för varje bransch

Vi är en mycket värdefull förpackningspartner, tack vare mer än 90 års erfarenhet, djupgående kännedom om din bransch samt lokala och internationella medarbetare i 16 länder, som är anslutna till varandra via toppmoderna IT-system. Våra förpackningsexperter förstår utmaningarna i din bransch, och de kan erbjuda storsäckslösningar, som tillgodoser dina behov på bästa sätt. Vi erbjuder ett stort urval av standardmässiga och anpassningsbara storsäckar för varje bransch, så att vi alltid kan uppfylla de specifika kraven för dina produkter.

Läs vidare om vårt omfattande sortiment med storsäckslösningar

h

Alltid nära och alltid tillgängliga: vi har dina storsäckar på lager

Vi finns alltid i närheten. LC Packaging är en av världens största producenter och distributörer av storsäckar. Dra nytta av vår lageryta på hela 70 000 m² över Europa och Afrika, tillsammans med internationell etablering i fler än 16 länder. LC erbjuder internationell service med lokal support. Våra avancerade verksamheter och affärssystem innebär att vi kan säkerställa att storsäckar alltid är tillgängliga genom reservproduktion och optimal lagerhållning. Detta innebär att våra kunder inte behöver hålla storsäckar på lager: LC Packaging garanterar just-in-time-leverans av dina storsäckar.

Läs mer om oss

h

Storsäckar med konsekvent hög kvalitet – garanterat

Vår avancerade kvalitetsavdelning garanterar högsta möjliga kvalitet, och vi erbjuder efterlevnad av en heltäckande uppsättning med nödvändiga kvalitetsstandarder.

Certifiering i enlighet med alla betydelsefulla riktlinjer
Vi har en imponerande portfölj med certifikat för säkerhet inom sjukvård och livsmedel, miljö, kvalitets- och processförbättringar samt mänskliga rättigheter, inklusive det prestigefyllda certifikatet SA8000.

Läs mer om kvalitetsavdelningen och våra certifikat

h

Fullständig kontroll över produktionen garanterar tillförlitliga och ansvarsfullt tillverkade storsäckar

Eftersom vi har certifierade produktionsanläggningar, som vi själva äger, och noggrant utvalda, exklusiva och långsiktiga produktionspartner har vi fullständig kontroll över tillverkningen av storsäckar. Vi kan garantera att tillverkningen sker i enlighet med de högsta normerna och med enastående kvalitet, och produktionen av storsäckar sker på ett ansvarsfullt sätt. Vi respekterar och implementerar internationellt godkända FN-riktlinjer avseende mänskliga rättigheter och arbete. Därför kan vi garantera hälsa, säkerhet och goda arbetsförhållanden, samtidigt som vi naturligtvis förbjuder barnarbete, tvångsarbete och alla former av diskriminering.

Se videon om hållbarhet hos LC Packaging

h

Spara säcken, skydda planeten: vår renoveringstjänst för storsäckar

Vi erbjuder alla fördelar med en hållbar förpackningslösning, säker återanvändning av storsäckar och lägre förpackningskostnader. Via vår affärsenhet LC Worldbag kan vi tillhandahålla rengöringstjänster för säckar, inklusive renovering och reparationer av storsäckar. Varje säck kontrolleras noggrant av en besiktningsman för kvalitetssäkring. Detta är ytterligare bevis på att vi tar vårt ansvar för hållbarhet i leveranskedjan på fullt allvar. Storsäckar som inte är lämpliga för renovering är dessutom fullständigt återvinningsbara.

Läs mer på vår webbplats för WorldBag

h

Stark och tillförlitlig affärspartner för långsiktigt samarbete

LC Packaging är en beprövad stark och tillförlitlig affärspartner, som har mer än 90 års erfarenhet av fortlöpande tillväxt och utveckling i förpackningsbranschen. Vårt företag handlar helt om transparens och förtroende. Vi är inriktade på långsiktiga och ömsesidigt fördelaktiga partnersamarbeten med våra medarbetare, produktionspartner och kunder. Vi har alltid funnits och kommer även i fortsättningen att finnas här för att vara till hjälp för din bransch.

Läs mer om oss