Think big bags, think LC Packaging
  • For every industry
  • Quality excellence
  • Own production
  • Leading since 1923
h

Förpackningsspecialisten: brett utbud av storsäckslösningar för varje bransch

Över 100 års erfarenhet, djupgående kunskap om er bransch och samarbetet med lokala och internationella yrkesmänniskor över hela världen gör oss till en värdefull förpackningspartner. Våra förpackningsexperter förstår utmaningarna i din bransch, och de kan erbjuda storsäckslösningar, som tillgodoser dina behov på bästa sätt. Vi erbjuder ett stort urval av standardmässiga och anpassningsbara storsäckar för varje bransch, så att vi alltid kan uppfylla de specifika kraven för dina produkter.

Läs vidare om vårt omfattande sortiment med storsäckslösningar

h

Alltid nära och alltid tillgängliga: vi har dina storsäckar på lager

Vi finns alltid i närheten. LC Packaging är en av världens största producenter och distributörer av storsäckar. Nyttja vår lagringskapacitet på 70 000 m2 över hela Afrika, Europa och Nordamerika. LC erbjuder internationell service med lokal support. Våra avancerade verksamheter och affärssystem innebär att vi kan säkerställa att storsäckar alltid är tillgängliga genom reservproduktion och optimal lagerhållning. Detta innebär att våra kunder inte behöver hålla storsäckar på lager: LC Packaging garanterar just-in-time-leverans av dina storsäckar.

Läs mer om oss

h

Storsäckar med konsekvent hög kvalitet – garanterat

Vår avancerade kvalitetsavdelning garanterar högsta möjliga kvalitet, och vi erbjuder efterlevnad av en heltäckande uppsättning med nödvändiga kvalitetsstandarder.

Certifiering i enlighet med alla betydelsefulla riktlinjer
Vi har en imponerande portfölj med certifikat för säkerhet inom sjukvård och livsmedel, miljö, kvalitets- och processförbättringar samt mänskliga rättigheter, inklusive det prestigefyllda certifikatet SA8000.

Läs mer om kvalitetsavdelningen och våra certifikat

h

Fullständig kontroll över produktionen garanterar tillförlitliga och ansvarsfullt tillverkade storsäckar

Eftersom vi har certifierade produktionsanläggningar, som vi själva äger, och noggrant utvalda, exklusiva och långsiktiga produktionspartner har vi fullständig kontroll över tillverkningen av storsäckar. Vi kan garantera att tillverkningen sker i enlighet med de högsta normerna och med enastående kvalitet, och produktionen av storsäckar sker på ett ansvarsfullt sätt. Vi respekterar och implementerar internationellt godkända FN-riktlinjer avseende mänskliga rättigheter och arbete. Därför kan vi garantera hälsa, säkerhet och goda arbetsförhållanden, samtidigt som vi naturligtvis förbjuder barnarbete, tvångsarbete och alla former av diskriminering.

Se videon om hållbarhet hos LC Packaging

h

WorldBag: vår tjänst för återställning av storsäckar

WorldBag samlar in använda storsäckar från hela Europa och rengör dem genom lufttvätt eller våttvätt. Påsarna levereras sedan tillbaka till våra kunder, redo för återanvändning. Med denna slutna cirkel-formel erbjuder WorldBag en unik, effektiv och hållbar lösning. Upptäck den slutna cykeln för våra storsäckar.

Läs mer på vår webbplats för WorldBag

h

Stark och tillförlitlig affärspartner för långsiktigt samarbete

LC Packaging är en beprövad stark och tillförlitlig affärspartner, som har mer än 90 års erfarenhet av fortlöpande tillväxt och utveckling i förpackningsbranschen. Vårt företag handlar helt om transparens och förtroende. Vi är inriktade på långsiktiga och ömsesidigt fördelaktiga partnersamarbeten med våra medarbetare, produktionspartner och kunder. Vi har alltid funnits och kommer även i fortsättningen att finnas här för att vara till hjälp för din bransch.

Läs mer om oss