Think big bags, think LC Packaging
 • For every industry
 • Quality excellence
 • Own production
 • Leading since 1923

Kemibranschen

Hög tillförlitlighet inom kemisk säkerhet

Förpackningsexperter för kemibranschen

På LC Packaging är vi fullt medvetna om kemibranschens stränga krav på förpackningar. Vi är mycket angelägna om att samarbeta med våra kunder för att uppnå korrekt inneslutning av kemiska produkter. Vi har expertlösningar för ett stort urval av förpackningsbehov, och vi kan erbjuda storsäckar som har skräddarsytts för dina specifika behov. Dra nytta av vårt kunnande om förpackningar för kemibranschen.

Kontakta oss

Vi har utmärkta meriter när det gäller att hjälpa globala företag att hitta rätt lösning för deras förpackningsbehov.

Vikten av lämpliga bulkförpackningar för kemibranschen

 • Minimera risker under transport, förvaring och lossning av kemikalier
 • Bibehållning av kemikaliernas renhet
 • Kemiskt inerta förpackningar för att undvika kontaminering
 • Skydda mot kemiska och fysiska skador
 • Reglera fukthalten i kemiska sammansättningar för att bevara dem så säkert som möjligt
 • Förpackningar som hjälper dig att nå dina hållbarhetsmål

Vår ledande expertis inom förpackningar för kemibranschen

 • Hög tillförlitlighet inom kemisk säkerhet
 • Under efterlevnad av lagstadgade krav
 • Våra produktionsanläggningar uppfyller de striktaste säkerhetskontrollerna
 • Avancerad teknik minimerar riskerna för elektrostatisk urladdning
 • Höga produktions- och testnormer
 • Teknisk utvärdering på plats: dina önskemål, vår erfarenhet
 • Komplett skydd under transport, förvaring och användning