Think big bags, think LC Packaging
  • For every industry
  • Quality excellence
  • Own production
  • Leading since 1923

Om LC Packaging

Ledande sedan 1923

Marcel Schouten

Ledande storsäcker
h
16
Länder där vi har kontor och produktionsanläggningar
h
1769
Anställda som arbetar hos LC Packaging
h
204
Miljoner i omsättning €
h
70
Tusental m² i lagerlokalen

Alltid i närheten

Vi är din lokala såväl som internationella partner. Eftersom vi har kontor, produktionsanläggningar och lager i 16 länder i Asien, Afrika och Europa erbjuder LC en stark internationell etablering tillsammans med lokala serviceställen och verksamheter. Vi har dessutom ett team med förpackningsexperter på flera kontinenter för att se till att vi kan tillhandahålla nödvändig expertis över hela världen.

gna produktionsanläggningar och långvariga partnersamarbeten

LC Packaging har fyra produktionsanläggningar och långvariga relationer med noggrant utvalda, exklusiva produktionspartner. Detta ger oss möjlighet att ha fullständig kontroll över vår produktion och säkerställa att den utförs enligt hög standard och med effektiva kvalitetskontroller. Vi har möjlighet att producera ett omfattande produktsortiment som till och med kan skräddarsys för våra kunders specifika behov. Vi kan tillhandahålla förmåner till ett rimligt pris och säkerställa garanterad leverans. Våra produktionspartner arbetar i enlighet med våt globala uppförandekod för leverantörer som bygger på FN:s principer om affärer och mänskliga rättigheter.

Uppförandekod för leverantörer

 

De bästa medarbetarna

Hos LC Packaging anser vi att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi har ca 1 000 anställda över hela världen, som har stort intresse i förpackningar och är engagerade i att leverera kvalitetsprodukter. Våra medarbetare förstår hur viktiga ditt företag och din bransch är, och de arbetar för att förse dig med de bästa förpackningslösningarna. Tveka inte med att kontakta våra experter på storsäckar för att hitta den produkt, som är lämpligast för dina behov.

Kontakta våra medarbetare

Förpackningar med hög kvalitet

Kvaliteten är ett komplett paket. LC Packaging är ledande på området genom att erbjuda riktigt enastående kvalitet via vår särskilda kvalitetsavdelning. Vi är inriktade på efterlevnad av en heltäckande uppsättning nödvändiga kvalitetsstandarder, och vi bidrar till utökade och förbättrade kvalitetsstandarder över hela leveranskedjan. LC Packaging har betydande erfarenhet av att hjälpa kunder uppfylla sina kvalitetskrav med avseende på förpackningar för bulkprodukter.

 

Innovativ approach

LC Packaging gör strategiska investeringar i affärsverksamheter, IT, produktutveckling och processhantering. Vi erbjuder lättanvänd information och en online-beställningstjänst, så att våra slutanvändare kan uppleva spårningsmöjligheter och realtidsinformation om lagerhållning och beställningshistorik. Vi strävar efter gemensam utveckling och optimering av produkter och processer, och vi kan upprätta lager i närheten av ditt företag.

Ledande sedan 1923

LC Packaging är en beprövad och tillförlitlig affärspartner med stabila och hälsosamma ekonomiska resultat. Hos LC Packaging återinvesterar vi en stor del av vår vinst i företaget, och vi har kontinuerligt fokus på fortlöpande tillväxt och utveckling. Vi kommer att fortsätta återinvesteringarna i vår infrastruktur, och vi har en positiv vision för en framtid, där vi fortfarande kommer att förse våra kunder med de bästa produkterna och tjänsterna.

Läs vår årsberättelse för 2020

 

Solid hållbarhetspolicy

LC Packaging upprätthåller en solid koncernpolicy för hållbarhet. Vi levererar samarbeten med våra kunder med avseende på gemensamma värderingar, normer och ansvarsområden, i syfte att säkerställa att hela kedjan efterlever marknadens hållbarhetskrav. Vi strävar efter att uppfylla och överträffa slutanvändarnas förväntningar och leverera konkurrensfördelar. Läs vidare om hållbarhet och ta en titt på vår WorldBag-webbplats för att ta reda på mer om vårt arbete med renovering och återvinning.